Finanční poradenství pro Evropu

Máte zkušenosti se spol. OVB Allfinanz, a.s.?

Ano (25 | 93%)
Ne (2 | 7%)

OVB Allfinanz, a.s. vstupuje do USF

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství na svém dubnovém zasedání vyhovělo žádosti společnosti OVB Allfinanz a přijalo jí za řádného člena sdružení. Své síly tak ke stávajícím členům připojuje jedna z nejvýznamnějších finančně-poradenských společností v ČR.

Jedná se již o páté rozšíření členské základny, která dnes zahrnuje majoritní část trhu v počtu celkem 16 subjektů - právnických osob poskytujících poradenské a zprostředkovatelské služby. Vstup OVB Allfinanz je výsledkem dlouhodobé vzájemné komunikace a neformální spolupráce, nový člen se bude standardně podílet na práci vrcholných orgánů unie a zapojí se i do probíhajících legislativních aktivit.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, komentuje přijetí OVB Allfinanz takto: „USF již delší dobu se zájmem sledovala a citlivě vnímala probíhající procesy v OVB Allfinanz. Vrcholové vedení unie a OVB realizovala v posledních měsících sérii jednání, která vyústila v podpis strategického dokumentu „Dohoda o porozumění" ve kterém byla jasně deklarována shoda na základních principech a na společné vizi do budoucna. Jsem přesvědčen, že tímto krokem naplňujeme klíčové hodnoty USF, které si její zakladatelé dali do vínku a kterými jsou odpovědnost, informační otevřenost a etické principy. USF tím rovněž naplňuje svůj cíl být sdružením zahrnujícím a reprezentujícím významný segment trhu a být otevřenou všem partnerům s podobnými hodnotami. USF si také velmi váží důvěry vedení OVB. S OVB získává USF významného člena, který svými kapacitami, tržním i lidským potenciálem nepochybně pomůže ve společném prosazování našeho dlouhodobého programu."

Ing. Michal Knapp, člen představenstva OVB Allfinanz, a.s., vysvětluje rozhodnutí stát se členem USF následovně: „Postavení OVB na trhu v České republice nám jasně definuje naši společenskou zodpovědnost. Chápeme ji nejen jako základní faktor konkurenceschopnosti, ale zejména jako závazek chovat se v rámci svého podnikání odpovědně. Chceme daleko intenzivněji kooperovat v tlaku na kultivaci trhu nejenom z pohledu klientské finanční gramotnosti, ale zejména v definování kvality a profesionality finančních poradců, s čímž souvisí i participace na tvorbě a zavádění legislativních opatření, na kterých má pozitivní vliv a zkušenost právě USF. USF nás svou dosavadní činností přesvědčila o tom, že je garantem této cesty a proto jsme se na cestu kultivace trhu k ní přidali. Náš vstup do USF byl tedy více než logickým krokem."

Další informace poskytne:
Ing. Jiří Šindelář, mediální komise USF
mobil: +420 731 537 207 e-mail: jiri.sindelar@usfcr.cz
web: www.usfcr.cz
 
O Unii
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti Allfin PRO, ARGOS PZS, AWD Česká republika, Broker Consulting, Broker Trust, F E D S, FICHTNER, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, Top Consultant a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.
O OVB Allfinanz, a.s.
Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 900 tisíc klientů a spravuje téměř 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců - pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
24.08.2015 11:22:46
ovb.poradenstvi
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Cílem OVB Allfinanz je spokojený klient
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one