Finanční poradenství pro Evropu

Máte zkušenosti se spol. OVB Allfinanz, a.s.?

Ano (25 | 93%)
Ne (2 | 7%)

Smluvní dokumentace a systém vzdělávání optikou spolupracovníků

Pokud máme definovat pojem Smluvní dokumentace, můžeme si vypůjčit text z článku „Jeden za všechny, všichni za jednoho", kde se o Smluvní dokumentaci hovoří jako o komplexním a moderním nástroji poskytování finančního poradenství s ohledem na jeho profesionalitu, odbornost a poskytování odborné péče, splňujícím zákonné náležitosti dané Českou národní bankou. Její obsah odráží základní principy objektivního finančního poradenství a je cílen na větší ochranu spotřebitele i zprostředkovatele.

Z tohoto úhlu pohledu jsme požádali některé ze spolupracovníků OVB o názor, zda vnímání Smluvní dokumentace a důvody jejího používání korespondují právě s jejich finančním poradenstvím.

1. Každá struktura má svou filozofii i svůj systém vzdělávání. Jaké změny v souvislosti s novou smluvní dokumentací potřebujete do vašeho systému vzdělávání implementovat?

2. Finanční gramotnost obyvatelstva se sice zvyšuje, ale stále je na velmi nízké úrovni. Může přinést zavedení nové smluvní dokumentace i zvýšení finanční gramotnosti klientů prostřednictvím vašeho finančního poradenství?Ing. Jan Vrabec

oblastní vedoucí (LD Pavel Horák)

1. V naší struktuře máme zavedený systém vzdělávání, jenž se opírá o základní požadavky kladené na moderní finanční poradenství, a proto je nutné spolupracovníky seznámit i se změnami ze strany České národní banky, které mají za následek mj. novou smluvní dokumentaci. Je nezbytné, aby o postupech práce s klienty byli informováni stávající členové týmu, kteří prošli několikahodinovými školeními, a zároveň muselo dojít k úpravě vzdělávacích kurzů pro nové posily oblastního vedení.

2. Finanční gramotnost obyvatelstva je závislá na získaných informacích a samotných závěrech finančního poradenství, kdežto smluvní dokumentace shrnuje výchozí pozice a domluvené podmínky z obchodních jednání. Danou legislativní změnu tedy chápu spíše jako obranný mechanismus pro klienty i poradce a prostředek pro případnou kontrolu ze strany České národní banky.


Markéta Kulíková

oblastní vedoucí (LD Martin Zoubek)

1. Když jsem poprvé jen letmo zahlédla složku klienta a s ní novou smluvní dokumentaci, zděsila jsem se. Po proškolení naší Centrálou jsem si však uvědomila, že to nebude nic těžkého. Pro nováčky ve své firmě nepřipravuji žádná speciální opatření. Budou do systému vpraveni jako všichni ostatní, tudíž jim nebude nová smluvní dokumentace připadat jako něco zvláštního. Pro stávající spolupracovníky jsme připravili školení přímo od asistentky našeho regionálního ředitele. I přesto se obávám, že se stejně většina spolupracovníků naučí se smluvní dokumentací pracovat až za běhu - tzn. v praxi u klienta. Stojím si tedy za tím, že přednášky na toto téma jsou zbytečností. Chci mít ve firmě lidi ochotné se vzdělávat a učit, umět se přizpůsobit novým situacím na trhu. Pokud budou chtít, mohou si přečíst metodické příručky nebo si sami informace vyhledat. Podpora jak z mé strany, tak ze strany Centrály je stoprocentní.

2. Určitě ano. Mnoho mých spolupracovníků přivítalo tuto inovaci s nadšením, protože byl konečně zaveden vysoce profesionální, odborný i moderní způsob péče o klienta. Osobně se mi velice líbí dotazník zákazníka pro produkty s investiční složkou. Myslím si, že každý klient by měl vědět, co jsou to podílové listy nebo dluhopisy. Díky tomuto dotazníku se nad tím alespoň zamyslí. Dříve má struktura příliš nepracovala s bilancí příjmů a výdajů. Nyní na to budu klást skutečný důraz a nespokojím se s tím, že „klient odmítl odpovědět". Je to přece především velké plus pro něj, abychom mohli vše zanalyzovat a co nejkvalitněji zpracovat jeho finanční portfolio. Vím, že se na tvorbě nové smluvní dokumentace podílela i skupina zástupců ze všech zemských ředitelství. Kdo jiný by měl vědět, co je pro klienta nejlepší, než právě naši pracovníci. Vše je v souladu s legislativou a jsou splněny požadavky ČNB, což je skvělá záruka pro nás i pro klienta.Ing. Martin Gajda

oblastní ředitel (sSLD Hana Slezáková)

1. Ano, i naše ředitelství má svůj vzdělávací systém, který průběžně doznává drobných změn. Právě nová smluvní dokumentace vyžaduje nový prvek do stávajících administrativních požadavků kladených na stávající i nové spolupracovníky. Jde jen o drobný přírůstek společného školení naší struktury. Nejvíce se tyto změny podepíší na nutnosti vypisování mnohem většího množství dokumentů než doposud.

2. Úkol dobrého finančního poradce spočívá v poskytování kvalitní péče jak u sofistikovaných, tak i u méně informovaných spoluobčanů. A jako já nemluvím do profese svému praktickému lékaři, stejně tak nečekám, že mi do mé práce bude zasahovat můj klient. Přesto, nebo snad právě proto, nová smluvní dokumentace obsahuje celou řadu otázek a informací, na jejichž základě klient mnohem dříve zjistí, že se bez nás neobejde. A chce-li se vzdělat ve financích jako odborník nebo manažer, jsou mu otevřeny dveře našich vzdělávacích kurzů.Ester Farská

oblastní vedoucí (SSLD Miroslav Žemlička)

1. Když jsem uviděla novou smluvní dokumentaci, asi jako každého se mě zmocnil pocit „zase další papíry, a ještě tak složité", ale to byl samozřejmě opravdu jen první moment. Každý vedoucí pracovník si musí udělat čas na to, aby pochopil smysl celé záležitosti. Nejde přece jen o to, jak se vyplňují jednotlivé kolonky, ale spíše o to, proč je věnována záležitosti taková pozornost. Já osobně velmi vítám každý prvek, který přináší jednotný systém práce v OVB. Nedávno to byl Finanční plán, jehož prvky nyní nalézám také v nové smluvní dokumentaci. Beru to jako další, velmi významný krok k profesionalitě a kvalitní práci s klienty. Společné proškolení většinou nestačí na to, aby celá struktura ‚automaticky' upravila své návyky. Proto na osobních schůzkách s vedoucími budeme probírat, jakým způsobem používat nový systém pro kvalitnější práci a jak toto předat dál, aby každý ze začínajících spolupracovníků chápal, jakým způsobem je pro něj tato dokumentace právní ochranou a pomocí při práci s klientem.

2. Určitě může. Ve své struktuře se snažím velmi důsledně prosazovat kvalitu poradenství, nikoli prodej produktů. Během posledního roku jsem zavedla několik ‚nových' prvků, které vedou k pravidelnému následnému servisu. Nová smluvní dokumentace maximálně nahrává do karet každému manažerovi, který prosazuje linii dlouhodobého pěstování vztahů s klientem. Jak? I ti, kteří dosud tyto zásady naší práce plně nectili, jsou k tomu nyní usměrněni. Nejméně jednou za rok se každý se svými klienty potká, aby ‚doladili', co se změnilo, a bude klienta pravidelně informovat o novinkách, vysvětlovat dění na finančním trhu, a tím zvyšovat jeho finanční gramotnost. Já však nepovažuji frekvenci jednou do roka za plně dostačující, informujeme klienty několikrát během roku formou e-mailů o změnách, které se jich týkají. Pro toho, kdo je zvyklý takto pracovat, bude zavedení, a hlavně používání nové smluvní dokumentace prakticky pouze ‚systémovým sjednocením' jeho dosavadní činnosti.

Text: Petr Meliš
24.10.2016 14:00:43
ovb.poradenstvi
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Cílem OVB Allfinanz je spokojený klient
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one