Finanční poradenství pro Evropu

Máte zkušenosti se spol. OVB Allfinanz, a.s.?

Ano (24 | 92%)
Ne (2 | 8%)

Studentské granty, další příklad spolupráce s VŠFS

OVB Allfinanz je od minulého roku hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Rozsah spolupráce je velmi široký, jednou ze společných aktivit bylo i vyhlášení osmi grantů určených studentským týmům. Tyto granty byly vypsány na vysoce aktuální témata týkající se finančních trhů a jsou primárně určeny studentům magisterských a doktorandských studií. Cílem projektu je nabídnout talentovaným studentům propojení jejich studia a s praxí. 

V průběhu března uplynulého roku byla navržena témata jednotlivých praxí tak, aby jednak korespondovala s obsahem studia na VŠFS a aby také výsledné práce byly využitelné pro praxi našich spolupracovníků. Ke každému tématu byl zvolen i odpovídající partner z oblasti produktových partnerů OVB, aby studenti mohli dílčí části svých prací konzultovat nejen s odborníky z řad spolupracovníků OVB, ale i s dalšími profesionály z finanční praxe.

Správný student pracuje i v létě

Ke zvoleným tématům se přihlásilo více než 20 studentů a vzniklo tak celkem 7 skupin, které počátkem května začaly intenzivně pracovat na zvolených tématech. V průběhu letních měsíců tak probíhala poměrně čilá korespondence a diskuse s jednotlivými produktovými partnery i se zástupci OVB, každá z prací měla svého vedoucího ze strany studentů a navíc měla k dispozici i vedoucího z lektorského týmu VŠFS. Výsledkem úsilí všech zúčastněných bylo předložení 7 studijních prací v rozsahu 20-30 stran textu, které měly dle zadání obsahovat:

 1. Úvod, předmět a cíl práce
 2. Obecnou charakteristiku produktů v dané oblasti v kontextu cílové skupiny klientů
 3. Přehled současného stavu problematiky v kontextu ČR
 4. Přehled současného stavu problematiky ve světovém kontextu
 5. Analýzu stavu problematiky, trendy, prognózy, marketing
 6. Vlastní závěr, naplnění cíle a zadání práce
 7. Seznam použité literatury

 

Zpětná vazba je nesmírně cenná

Konečné hodnocení prací provedla v listopadu komise složená se zástupců VŠFS a OVB s odporučením od jednotlivých produktových partnerů. Jak už to život přináší, ne všechny práce odpovídaly plně zadání, ale některé práce přinesly velmi zajímavé myšlenky a názory. Ze sedmi hodnocených výsledných prací tak plně odrážely zadání pouze dvě, další tři částečně a dvě nevyhověly vůbec a nebyly tedy honorovány. 

Nesmírně důležitá je ta skutečnost, že konečné vyhodnocení grantů probíhalo za účasti všech studentů a to nejen v obecné rovině, ale i na bázi separátních rozhovorů s jednotlivými skupinami, které tak získaly konkrétní a detailní zpětnou vazbu. Naopak hodnotnou zpětnou vazbou pro OVB bylo to, že studenti velmi vítali právě propojení s praxí, kdy si své teoretické a mnohdy pouze encyklopedické znalosti mohli konfrontovat s odporníky z praxe. Navíc, vzhledem k tomu, že součástí téměř všech prací byla i část věnovaná distribuci konkrétního segmentu produktů, se studenti blíže seznámili s OVB v kontextu celého trhu finančního poradenství v České republice a tím byl podpořen cíl recrutingu v rámci VŠFS.

V nastaveném trendu chceme pokračovat s dílčími změnami i v letošním roce a po uzavření letošních grantů pak všechny práce shrneme do publikace, která bude k využití pro všechny naše spolupracovníky.

 

 

BOX

Granty byly vypsány v následujících oblastech:

 1. Přehled pojistného trhu (produkty a distribuce) v oblasti pojištění osob v ČR a v Evropě s důrazem na trendy v oblasti rezervortvorného versus čistě rizikového životního pojištění.
 2. Přehled úvěrových produktů v ČR a v Evropě, trendy a vliv světové finanční krize na tento segment finančního trhu.
 3. Přehled produktů v oblasti financování bydlení v ČR, Evropě a ve světě (produkty a jejich marketing, distribuce).
 4. Přehled produktů stavebního spoření, vývoj státní podpory v ČR a v evropském kontextu (produkty, distribuce, legislativa, využití v penzijním systému v rámci zemí střední Evropy). 
 5. Přehled produktů v oblasti penzijního připojištění, demografický vývoj v ČR, penzijní reforma v ČR, Evropě a ve světě. Penzijní systémy v Evropě.
 6. Přehled investičních nástrojů pro segment drobných (retailových) investorů (legislativní rámec poskytovaných služeb, dopad světové finanční krize na tento segment).
 7. Trendy v distribuci finančních produktů v ČR, Evropě a ve světě (legislativa, marketing a produkty).
 8. Dopady legislativních změn dohledových orgánů ČR v činnosti společností zabývajících se finančním poradenstvím pracující systémem strukturálního prodeje a jejich implementace (v letech 2000 až 2010).

 

24.08.2015 11:13:45
ovb.poradenstvi
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "1077"
Cílem OVB Allfinanz je spokojený klient
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one