Finanční poradenství pro Evropu

Máte zkušenosti se spol. OVB Allfinanz, a.s.?

Ano (24 | 92%)
Ne (2 | 8%)

OVB Allfinanz, a.s. vstupuje do USF

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství na svém dubnovém zasedání vyhovělo žádosti společnosti OVB Allfinanz a přijalo jí za řádného člena sdružení. Své síly tak ke stávajícím členům připojuje jedna z nejvýznamnějších finančně-poradenských společností v ČR.

Jedná se již o páté rozšíření členské základny, která dnes zahrnuje majoritní část trhu v počtu celkem 16 subjektů - právnických osob poskytujících poradenské a zprostředkovatelské služby. Vstup OVB Allfinanz je výsledkem dlouhodobé vzájemné komunikace a neformální spolupráce, nový člen se bude standardně podílet na práci vrcholných orgánů unie a zapojí se i do probíhajících legislativních aktivit.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, komentuje přijetí OVB Allfinanz takto: „USF již delší dobu se zájmem sledovala a citlivě vnímala probíhající procesy v OVB Allfinanz. Vrcholové vedení unie a OVB realizovala v posledních měsících sérii jednání, která vyústila v podpis strategického dokumentu „Dohoda o porozumění" ve kterém byla jasně deklarována shoda na základních principech a na společné vizi do budoucna. Jsem přesvědčen, že tímto krokem naplňujeme klíčové hodnoty USF, které si její zakladatelé dali do vínku a kterými jsou odpovědnost, informační otevřenost a etické principy. USF tím rovněž naplňuje svůj cíl být sdružením zahrnujícím a reprezentujícím významný segment trhu a být otevřenou všem partnerům s podobnými hodnotami. USF si také velmi váží důvěry vedení OVB. S OVB získává USF významného člena, který svými kapacitami, tržním i lidským potenciálem nepochybně pomůže ve společném prosazování našeho dlouhodobého programu."

Ing. Michal Knapp, člen představenstva OVB Allfinanz, a.s., vysvětluje rozhodnutí stát se členem USF následovně: „Postavení OVB na trhu v České republice nám jasně definuje naši společenskou zodpovědnost. Chápeme ji nejen jako základní faktor konkurenceschopnosti, ale zejména jako závazek chovat se v rámci svého podnikání odpovědně. Chceme daleko intenzivněji kooperovat v tlaku na kultivaci trhu nejenom z pohledu klientské finanční gramotnosti, ale zejména v definování kvality a profesionality finančních poradců, s čímž souvisí i participace na tvorbě a zavádění legislativních opatření, na kterých má pozitivní vliv a zkušenost právě USF. USF nás svou dosavadní činností přesvědčila o tom, že je garantem této cesty a proto jsme se na cestu kultivace trhu k ní přidali. Náš vstup do USF byl tedy více než logickým krokem."

Další informace poskytne:
Ing. Jiří Šindelář, mediální komise USF
mobil: +420 731 537 207 e-mail: jiri.sindelar@usfcr.cz
web: www.usfcr.cz
 
O Unii
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti Allfin PRO, ARGOS PZS, AWD Česká republika, Broker Consulting, Broker Trust, F E D S, FICHTNER, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, Top Consultant a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.
O OVB Allfinanz, a.s.
Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 900 tisíc klientů a spravuje téměř 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců - pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
24.08.2015 11:22:46
ovb.poradenstvi
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "1077"
Cílem OVB Allfinanz je spokojený klient
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one